Структурна модель методкабінету. Структура методичної роботи

                                  Структура методичної роботи

                                                                        Петриківського районного методичного кабінету
Завдання методичної роботи:

-  спрямувати зміст методичної роботи на виконання Закону «Про освіту», національної доктрини розвитку освіти України, реалізації концепції профільного навчання, проектів   впровадження ІКТ в освітню діяльність.

 •  створити акмеологічний центр (АЦ) з метою сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого потенціалу та креативного мислення;
 •  створення регіональної багаторівневої мережевої  методичної служби як служби розвитку ;
 • сприяти розвитку абнотивності ( здатність учителя до адекватного сприйняття , осмислення й розуміння учня, здатність помітити обдарованість та забезпечити необхідну психолого-педагогічну підтримку) вчителя;
 •  розвивати діяльність консалтингово-коучингової методичної служби;
 •  створити умови для підвищення професійного рівня педагогів(відповідно до діагностики та кваліфікації) і рівня інформаційної компетенції;
 •  забезпечити реалізацію особистісно орієнтованих технологій,
     інтерактивних технологій навчання та виховання в усіх освітніх структурах;
 •  сприяти науково-дослідницькій діяльності педагогів та учнів засобами проектів, вивчати та  
  популяризувати досвід творчих педагогів , знайомити з ППД вчителів в межах області , України, використовуючи сучасні  форми методичної роботи.
                                                         Експериментальні майданчики:
1 За науково-методичною проблемою:  «Управління механізмами інноваційного соціально-педагогічного середовища, спрямованого на самотворення  креативної особистості дитини за принципами випереджуючої освіти для сталого розвитку»-  Хутірський НВК (директор Демуш С.С.);
2  Випереджуюча освіта для сталого розвитку: «Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджуючої освіти для сталого розвитку засобами «Школи –родини» - Чаплинська СШ (директор  Щербина Т.П.);
3.    Культура здоров’я: «Розвиток школи культури здоров’я та духовності, зорієнтованої на формування генерації, здатної вести здоровий спосіб життя»»  - Гречанівська  НСШ (директор Веклич І.С.)
4. Громадянська освіта: «Розробка технологій проективної діяльності,спрямованих на розвиток самодостатньої, духовно багатої особистості, здатної до самовизначення та самореалізації на ідеях громадянського виховання через Центр розвитку української мови» – Іванівська СШ  (директор Качан О.М.);
5. Методична робота: «Впровадження інноваційних форм та методів  організації  науково-методичної роботи з педагогічними кадрами ,  впровадження проективної педагогіки  для становлення і розвитку  духовних  начал всіх учасників навчально-виховного процесу » - Петриківська НСШ (директор Гомзікова Т.В.);
6.  Освітній моніторинг: «Створення інноваційної педагогічної системи розвитку життєво-компетентної особистості через духовне виховання на основі моніторингових досліджень в умовах мінливого суспільства», - Єлизаветівська СШ  (директор Лаптьов П.І.)
7.  Профілізація старшої школи: «Розвиток життєвих компетенцій дітей через створення комплексної  системи  профілізації школи із впровадженням комп’ютерних та інформаційних технологій» - Шульгівський  НВК (директор Хамаха Н.В.);
8. Художня культура: «Створення  інноваційного середовища для розвитку  компетентності, креативності, життєтворчості, саморозвитку і самореалізації дітей  засобами художньої культури за принципами муніципальної освіти. »"Використання ІКТ в навчально-виховному процесі" – Петриківська СЗШ з профільним виробничим навчанням (директор Сорока М.П.)
9.  ІКТ-технології: «Науково-методичні основи використання ІКТ-технологій в навчально-виховному процесі »,"Медіа освіти" - Лобойківська СЗШ (директор Толстун І.М.).
                                                         Творчий пошук:
 •  Технологія особистісно зорієнтованої організації  педагогігчного процесу в ситемі «Вільний вибір» ( Учителі початкових класів Петриківської СШ).
                                                                                                             ( Морока Т.В.)
 •  Технологія проективного навчання (МАН) ( Курилівська ,Петриківська, Лобойківська , Петриківська НСШ, Єлизаветівська, Іванівська СШ).
                                                (Заступники директорів з навчально-виховної роботи)
 •  Технологія інтерактивного навчання у викладанні дисциплін (Ульянівська, Гречанівська, Миколаївська, Червонопартизанська НСШ).
                                                (Заступники директорів з навчально-виховної роботи)
 •  Система моніторингу якості освіти:сутність, зміст, технологія (Вчителі та керівники району та закладів освіти).
                                                                                                               ( Коваленко Н.В.)
 •  Застосування особистісно зорієнтованих технологій виховання: технологія колективного творчого виховання (Класні керінвики, ).
                                                                                                                ( Шозда Т.П.)
                                                        Коротка циклограма.
 1.  Методична декада (Лютий.).
 2.  Науково-практична конференція (Січень).
 3.  Місячник передового педагогіочного досвіду (Березень).
 4.  Творчий звіт учителів (Лютий- квітень).
 5.  Інструктивно-методичні наради (ІІІ середа  місяця).
 6.  Педагогічні проекти (6 на 3-5 рік з І півріччя2010року).
                                                           МЕТОДИЧНІ ПРОЕКТИ:
А.Сталий розвиток.
Б. Креативна освіта.
В. Школа майбутнього.
Г. Духовний розвиток.
Д. Розвиток життєвих компетенцій.
Е. Мережева модель методичної служби.
Є. ІКТ-в навчально- виховному процесі.
Ж.Особистісно-орієнтований навчально-виховний процес.
                                                                       Послуги
1.  Методичний сервіс (згідно із замовленням).
2. Творча студія вчителя.( На засіданнях районних та шкільних методичних об’єднань)11. Педагогічна майстерня. .( На засіданнях районних та шкільних методичних об’єднань)     
3. Захист творчого портфоліо. .( На засіданнях районних та шкільних методичних об’єднань)13. Майстер-класи. .( На засіданнях районних та шкільних методичних об’єднань,семінарах)                                                   Індивідуальні форми роботи
 1.  Наставництво.
  1.  Наставництво вчителів-предметників (прізвища, ініціали наставників і стажистів).
  2.  Наставництво класних керівників (прізвища, ініціали наставників і стажистів).
  3.  Адресна допомога.
 2.  Консульт пункти
 •  Врахуванням педагогами психолого-діагностичних даних у навчлаьно-виховному процесі.
Вересень. Керівник ___Морока Т.В._
 •  Планування виховної роботи.
Вересень. Керівник _Шозда Т.П._
 •  Організація роботи з обдарованими та здібними учнями.
Жовтень, методична декада. Керівники _Шозда Т.П.__
 •  Правовий консультпункт для вчителів (1 заняття).
Жовтень.Керівник ___КоваленкоН.Д.__
 •  Організація навчальної діяльності учнів  .
Лютий. Керівник __КоваленкоН.В.___
 •   Впровадження ІКТ-технологій
Березень.  Керівник     Коваленко Л.В.
 1.  Публікації вчителів у періодичних виданнях району, області,України (Шозда Т.П., Коваленко Л.В., Коваленко Н.В.).
 2.  Самоосвітня робота вчителя (Відповідно до самоосвітніх програм).
                                        Колективні та групові форми роботи
 1.  Для методичних об’єднань:  
а)  учителів укр.. рос. мов  укр.. заруб. л-тур(голови Любчич Т.М., Череповська Л.);
б)  учителів іноземної мови (голова Копилова А.В.);
в) учителів математики, фізики, інформатики (голови Фількевич Г.О., Красношапка Г.В., Гулько В.І.);
г)  учителів хімії, біології, географії (голови Колісник Л.М.,  Гречанова О.О., Думуш С.С.);  д) учителів фізкультури, ЗВ, основ безпеки життєдіяльності дітей    (голови Солоха Л.М., Єлисеєв А.В., Дудка І.В.) ).
 
      2. Для методичного об’єднання вчителів 1-4 класів, клансних керівників, кураторів з проблеми «Творче самовираження сособистості учнів на основі впровадження інновацінйих технологій виховання».
Голови МО учителів 1-4 класів. Склад групи (Ткаченко О.Г., Коваленко Н.Г., Кулик Н.М, Житник О.М.)
 1.  Інструктивно-методичні наради (Кожної ІІІ середи місяця).
 2.  Лекторій з питаннь креативності (1 заняття)
                                                                              Жовтень.Керівник __Морока Т.В.__
     3.   Психологічні семінари-тренінги
  -«Робота з обдарованими та здібними дітьми»;
  -"Теоретичні аспекти проблеми креативності. Методики на виявлення креативності.»
  - «Розвиток креативності»;
  - «Психолого-соціальні особливості обдарованих дітей. Види обдарованості. Методики по виявленню обдарованості.»
  - «Проведення тренінгу «Креативна особистість»
  - «Робота з гіперактивними дітьми».  Керівник __Морока Т.В.__
 
      4 Творчі групи.
   1Творчий модуль учителів початкових класів з питання: «Вчитель і творча особистість. Індивідуальне навчання молодших школярів як крок до розвитку креативних задатків».
   2Творчий модуль учителів-предметників з питання: «Проектна система навчання як один зі шляхів забезпечення реалізації особистісно зорієнтованого навчання та розвитку інтересу до знань.».
 
      5. Клуб молодого вичителя.
      6. Виховний аспект:
 1.  Теренінгова група класних керівників з питання: «Вивчення особистості учня, розвиток прагнення до  здорового способу життя».                                                                 ( Дудка І.В.)
 2.  Динамічна фокус-група класних керівників з питання: «Робота з учнями, які потребують особливої уваги».                                                                                          ( Хоменко Т.С.)
 3.  Клуб  класних керівників, класоводів «Творчість» з проблеми: «Технологія колективного творчого виховання».                                                                                             ( Шозда Т.П.)
 4.  Науково-практична конференція з проблеми: «Шляхи формування креативності як засіб формування інноваційної особистості учня» (Січень).
                                                                                                         ( Морока Т.В.)                                                                                                                         
       7   Акмеологічний центр:
                                      Індивідуальні форми роботи:
 •  Самоосвітні програми педагогів;
 •  Наставництво;
 •  Адресна допомога;
 •  Робота консульт-пунктів;
 •  Творча студія вчителя;
 •  Захист творчого портфеля;
 •  Майстер-клас;
 •  Педагогічна майстерня ;
 •  Педагогічні проекти
                                         Колективні форми роботи:
 •  Інструктивно-методичні наради;
 •  Психологічний семінар-тренінг;
 •  Науково-практична конференція;
 •  Інтерактивний  конкурс «Мій учитель» (відповідно до Положення)
                                           Групові форми роботи:
 •  Методичні об’єднання;
 •  Циклічні методичні об’єднання;
 •  Творчі групи;
 •  Тимчасові творчі модулі;
 •  Тренінгова група;
 •  Динамічна фокус-група;
 •  Клуб кураторів «Творчість»