Про відділ освіти

«Технологія управління – це практика (можна оволодіти) і наука (можна навчитися). і мистецтво (можна творити, добавляти своє, нове)».

      Тенденції розвитку системи освіти району передбачають пріоритетну проблему: збереження здоров'я та екології дитини, біосфери  та ноосфери Землі на основі освіти високої духовності, що спрямована на виховання і розвиток молодого покоління.

В районі діє освітня мережа: 2-НВК, 11- ЗНЗ, 7 – ДНЗ, 2-позашкільні заклади, що працює в інноваційному режимі для 2184 дітей.                                                                

         Головними напрямками розвитку

інноваційних процесів у системі освіти, є:

- робота за новими цілями і змістом освіти за принципами сталого розвитку, створення креативно-творчого середовища;

- пошук нових форм, методів і засобів гуманної, духовної, толерантної, діалогової освітньої роботи;

- окреслення шляхів і визначення умов забезпечення особистісно-орієнтованого підходу до учнів та формування індивідуальних траєкторій розвитку,починаючи з дошкільного віку;

якостей: самостійності, свободи, відповідальності, ініціативності, творчості.

   Петриківський район працює в напрямку збереження, удосконалення та розвитку традиційно декоративно-прикладного мистецтва «Петриківський розпис».

Основні здобутки освітньої галузі в районі:

- кожен навчальний заклад визначив свою філософію, власні пріоритети через творчий пошук колективу;

- освоєно інтерактивні технології, ІКТ-технології, активні форми діалогічного спілкування між учителями та учнями;

- створено дух творчості, пошуку, дотримання принципу партнерства, взаємодопомоги, демократизму, позитивного сприйняття кожної особистості;

- окреслюється система громадсько-суспільного управління освітою в регіоні, діють 9 соціально-педагогічні комплекси на снові сільських та селищних рад;

- дієве зацікавлення піклувальних рад щодо розвитку кожного навчального закладу, його матеріально-технічного оснащення;

- створення іміджу кожного навчального закладу через освітній менеджмент, зміну ролі керівника закладу.

51800

смт.Петриківка,

вул.Горького, 3,

Петриківський район,

Дніпропетровська область,

тел. (056)2-11-98;

[email protected]

 http://rvo-petr.ucoz.ua/