Діяльність методичної ради РМК

                                                  

 

                                                                   

 

                                                             Тематики засідань методичної ради

 

                                                                                   Вересень

 1.  Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби, методичної ради, консалтингово-коучингової служби, творчих, проблемних груп на новий навчальний рік. Затвердження планів роботи.

                                                                                                           ( Морока Т.В.) 

      2.Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

Про організацію роботи на другому етапі єдиної науково-методичної проблеми області : «Креативна освіта для розвитку Інноваційної особистості» та районною -

 

           «Управління механізмами інноваційного соціально-педагогічного середовища, спрямованого на самотворення  креативної особистості дитини та педагога за принципами випереджуючої освіти для сталого розвитку».

                                                                                                              ( Морока Т.В.)

      3. Перзентація планів-проектів  експериментальної роботи : Петриківська СШ, Чаплинська СШ, Петриківська НСШ, Курилівська СШ, Лобойківська СШ, Хутірська СШ, Іванівська СШ, Петриківський ДНЗ №1, Гречанівська  НСШ, Шульгівська СШ, Єлизаветівська СШ.

                                                                                        ( Заступники директорів.)

      4. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації методистів,педагогів та керівників ЗНЗ у 2012/2013 н.р. щодо оволодіння ними роботи з комп’ютеною підтримкою на уроках,  роботі в соціальних мережах через портал «Класна оцінка» та порталі «Цифрові технології», в проектах«Е-школа: Школа відкрита для всіх», « Школа успіху»,  «Вчителі в Онлайні», « Вчитель-новатор», «Intel-10», « Курс: Школа», Курс:Сайт», «Курс: Дошкілля», « Школа програмістів», «Бобер», « Левеня» , «Колосок».

                                                                            ( КоваленоН.Д., Коваленко Л.В.)

     5. Затвердження  матеріалів та презентації для представлені на IV Міжнародній виставці « Інноватика в освіті».

                                                                                                                       ( Морока Т.В.)

     6. Обговорення плану, напрямків діяльності  та умов для створення  поектних команд по роботі на  ІІІ етапі (« Креативність» )єдиної науково-методичної проблеми  району «Управління механізмами інноваційного соціально-педагогічного середовища, спрямованого на самотворення  креативної особистості дитини за принципами випереджуючої освіти для сталого розвитку».

                                                                                    ( Методична служба)

                                                                            

     8. Прес-реліз:огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури, мультимедійних презентацій щодо оновленя методичної роботи в новому навчальному році.                                                   

 

 

                                                                             Листопада

 1.  Круглий стіл: «Робота на  ІІІ етапі районних  методичних проектів: «Освіта для сталого розвитку», «Відродження духовності», « Компетентнісний підхід до  навчально-виховного процесу», «Регіональна багатомережева модель іформаційно-комунікаційого забезпечення розвитку освіти», « Модель методичної служби як служби розвитку».

                                                                                                      ( Методична служба)

                                                                                                                                                          

    2.Дискусійна вітальня.Удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних інформаційно-комунікативних технологій.Оновлення змісту та організація науково-методичного супроводу в новому навчальному році за такими напрямками: створення ресурсних 

мультимедіа центрів;мережева співпраця; робота на освітніх порталах, діяльність освітніх спільнот,ІКТ-компетентність вчителя.

  3. Затвердження  примірної тематики засідань педагогічних рад.

   4. Про підготовку учнів до участі в шкільних, районних олімпіадах, конкурсах учнівських творчих робіт членів МАНу.

   5. Організація методичної роботи з учителями, які відчувають утруднення в організації навчально-виховного процесу. Індивідуальний методичний моніторинг.

                                                                                                 (Керівники РМО)

  6. Затвердження планів співраці щодо наступності дошкільної та початкової освіти .

                                                                                                                  (Гордієва І.І.)

   7. Про підготовку до предметних тижнів.                                ( Методична служба )

   8. Інформаційний дайджест: підготовка до атестації вчителів, навчання за проектами « Цифрові технології» та сертифікація педагогів.                         ( Коваленко Н.Д.)                          

  9. Робота з підвищення педагогічної фахової підготовки, педагогічних кадрів в  Хутірському НВК та аналіз підсумків діяльності  Шульгівського НВК протягом року: ідеї, ефективність, результат.                                           ( Гордієва І.І.).

  10.Методичнавиставка і огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.                                                                                              ( Гордієва І.І.).                                                                                     11.  Наслідки моніторингу з інклюзивної освіти.                          

                                                                  ( Коваленко Л.В.,Ратушна О.Я.)

 

                                                                                       Січень

 1.  Аналіз результативності методичної роботи за І семестр. Виконання навчальних планів та програм. Надолуження навчальних програм в зв’язку з закриття шкіл на карантин.                                                                ( Коваленко Н.В.)
 2.  Конкурс мультимедійних презентацій для керівників шкіл моделей : «Інноваційне забезпечення навчально-методичного супроводу в ЗНЗ».

                                               ( Засупники директорів з навчально-виховної роботи)

     3.   Калейдоскоп ідей: «Використання проекту « Електронна школа: відкрита для всіх», визначення особливостей сучасного уроку.» Рекомендації щодо поведення  практикумів з  розробки та створення нових моделей сучасного уроку.

                                                                        ( Голяченко Н.Ю.)

     4. Медіотека сучасного уроку: заходи з управління самоосвітою педагогів. Інформаційний банк даних про участь педагогічних працівників в освітніх інноваційних проектах. Розміщення на сайтах ЗНЗ  видів самоосвітньої роботи педагогів.

                                                                              ( Керівникм РМО)

     5. Звіт по програмі « Обдарованість» та її розвиток на основі впровадженя « Електронної обласної школи: школа відкрита для всіх».Поповнення банку даних про досягнення психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду щодо роботи з учнями, які мають підвищену мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності.                                                                ( Шозда Т.П.)

   6.  Моніторинг якості навчальних досягнень  учнів з основних наук за І семестр.

                                                                                           ( Коваленко Н.В.)

    7.Презентація Портфоліо творчопрацюючого вчителя.Критерії оцінки творчої активності та професійної компетентності педагога.

                                                                                 ( Коваленко Н.Д.)

   8. Огляд новинок психолого-педагогічної літератури.

 

                                                                                    Березень

        1. Координація роботи  районної системи  мережевої взаємодії та співпраці:

 •  Єдиний освітній прортал Дніпропетровської області;
 •  Мережеві методичні центри;
 •  Участь в ІКТ-конкурах та проектах: «Е-школа: Школа відкрита для всіх», « Школа успіху»,  «Вчителі в Онлайні», « Вчитель-новатор», «Intel-10», « Курс: Школа», Курс:Сайт», «Курс: Дошкілля», « Школа програмістів», «Бобер», « Левеня» , «Колосок»;
 •  Онлайн-конференції та наради, чати, розсилки;
 •  Створення, вдення та удосконалення  сайтівЗОШ,ДНЗ,керівників, вчителів, методистів, керівників РМО;
 •  Створення статтей, публікацій, навчально-методичного матеріалу, рекомндацій;
 •  Електронні методичні бібліотеки;
 •  Соціальні спільноти;
 •  Електорнні бази даних, звіти

                                                                             ( МорокаТ.В., Коваленко Л.В.)

      2. Підсумок участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах в шкільних, районних турах та  конкурсах учнівських творчих робіт членів МАНу.         

                                                                                                (Голяченко Н.Ю.)

      3.Підсумки результатів конкурсу «Вчитель року».  ( Коваленко Н.Д.)

      4.  Атестації педагогічних працівників.                         ( Коваленко Н.Д.)

      5.  Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.                                                       ( Годієва І.І.)

 

     6.  Методична панорама та  підготовка друкованої продукції за проблемою:

      «Формування творчої особистості вчителя та учня в умовах впровадження нового стандарту освіти та інноваційних технологій .

 Формування ключових компетентностей Державного стандарту початкової освіти – шлях до результативного засвоєння змісту початкової освіти.Розвиток пізнавальних інтересів та креативних здібностей молодших школярів в умовах ГПД. Особливості організації другого, позаурочного періоду у школі повного дня

                                                     ( Керівники РМО вчителів початкових класів)

      7.Огляд – конкурс дитячої художньої творчості.                     ( Голяченко Н.Ю.)

                                                                             Травень

 1.  Експертна оцінка методичної роботи за ІІ семестр. Алгоритм підведення підсумків методичної роботи.

      2.    Захист презентацій   шкільних проектів щодо  роботи в Єдиному інформаційному просторі Дніпропетровщини в порталі «Нові знання»  та соціальних мережах.

     3.   Підведення підсумків курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних

     працівників за навчальний рік.

     4.  Підсумки моніторингу навчального процесу за навчальний рік.

     5.Про підготовку до серпневих нарад учителів.

     6.Про планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

     7.Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.