Напрямки діяльності районного методичого кабінету

x
 Зміна змісту освіти передбачає зміну змісту методичної роботи.Отримання інформації, знань має стати способом життя                                                          людини.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Людина,як   і  все  суще на Землі,       змінюється із  всезростаючою швидкістю. Можна сказати, що в надрах людства формується новий вид – суперлюдина, тобто більш досконала особистість.В розумі, в серці, в тілі дитини, що росте і розвивається, закладений план його розвитку, і кожна  дитина проходить в цей світ з певним призначенням. Дітям не потрібно, щоб їх направляли чи покращували: ми, дорослі, зобов’язані створити плодючий грунт, на якому виростуть плоди їх величі.Тому головне завдання сьогодення – не вкласти в людину максимум знань, а навчити її оперативно отримувати інформацію, яка потрібна їй тут і зараз для кожної конкретної ситуації, щоб знання стали методологічною основою поведінки  кожного громадянина. Виховати людину з інноваційним типом мислення, інноваційним типом культури, здатною інноваційно  діяти, людину ,що сприймає змінність, як норму, яка в ситуації, що швидко змінюється, може  приймати рішення і  ефективно працювати.Навчання та виховання повинно бути максимально наближеним до певних здібностей конкретної дитини. Тому дитиноцентризм – це провідна ідея сучасної педагогіки. У мінливому сучасному світі, де все змінюється і ускладнюється, єдиний вихід – прискорено розвиватися і не відставати від оточуючого світу та від людей, що вже мають незаурядні здібності .Пріоритетного значення набувають адресні та програмно-цільові функціональні інвестиції в людину, її  творчий , науковий, інтелектуальний та інноваційний потенціал.У школі процедура постійного оновлення називається – інновацією. Це процес створення, поширення й використання нових засобів для розв’язання педагогічних проблем. Освітні інновації покладено в основу інноваційних педагогічних технологій. Т.В. Морокаxчx