Методична робота

 

                              Вектори методичної роботи на новий рік

     Творча група районного методичного кабінету

 

               У 2012-2013 навчальному році    методичний кабінет визначив  нові пріоритети розвитку освіти району, що відповідають державній програмі «Сто відсотків», проекту «Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти», обласній  програмі «Освіта для сталого розвитку», обласному науково-методичному проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», програмам євроінтеграції. 

      Нові реалії життя в Україні, її поступові демократичні  перетворення в напрямку соціальної орієнтації, викликали глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її мети, завдань, методів діяльності.

    Тому робота навчальних закладів  спрямовується на створення нової школи, де учень живе повноцінним життям, проектує своє майбутнє, свій життєвий шлях, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти, а вчитель стає наставником, ть’ютером, що розвиває у дітей нестандартне мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності, розвивається як креативна особистість.      Школи призвані створювати спеціально організовані соціальні впливи в системі освіти через сучасні інноваційні педагогічні технології,  змінивши свою позицію,  усвідомивши необхідність змін, самі стаючи  креативними.

   Участь у Всеукраїнській акції «Нові стандарти - нова школа», яку започаткувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України в 2012 році, спонукала педагогів-початківців всебічно підготуватисядо нового Державного стандарту початкової освіти, який ввіся з 1-го класу у вересні  2012 році  і закладає підгруння розвитку творчого потенціалу особистості молодшого школяра та визначає сталий напрямок цього процесу.  

      Методичний кабінет створив Програму впровадження нового стандарту, провів анкетування вчителів, керівників, допоміг вчителям з програмно-методичним забезпеченням, розробив план заходів щодо впровадження Стандартів, провів консультації для вчителів, батьків, керівників шкіл у рамках акції «Дай руку , першокласнику», навчання  та перепідготовку педагогів, декілька нарад та практичних семінарів щодо роботи із шестирічками.

      Пріоритетними визначено такі напрямки діяльності: робота за удосконаленими навчальними та виховними програмами, відбір альтернативних  підручників, методичного  та програмного забезпечення; обов’язкове навчання дітей   5-річного віку; впровадження  ІКТ-технологій в навчально-виховний процес; удосконалення системи середньої освіти  її профілізації; матеріально - технічне оснащення ЗНЗ; забезпечення  рівного доступу сільських дітей до якісної освіти через оптимізацію мережі ЗНЗ; удосконалення продуктивності та ефективності  навчально-виховного процесу засобами новітніх педагогічних технологій; суспільно-громадські засади управління навчальними закладами; продовження педагогічного експерименту: навчання вчителів через застосовування інформаційно - комунікативних  технологій .

      Педагогічні колективи працюють за власними програми інноваційного розвиту на 2010-2015 рр. Керівники навчальних закладів захистили власні проекти   з  креативної освіти для сталого розвитку, провели моніторингові дослідження з питань впровадження ІКТ-технологій, якості освітніх послуг, вдосконалювалася діяльность територіальноосвітніх округів. Урізноманітнюється і оптимізуєтьсяся система навчальних закладів, організовується  забезпечення мережевої взаємодії, проходить вдосконалення соціального партнерства: робота з програмами « Класний журнал»,“Щоденник”, “Цифрові технології”, “Курс:школа”, «Курс:Сайт», «Курс :Дошкілля», робота в Єдиній освітній мережі області, «Електоронній школі», проект «Школа відкрита для всіх», « Інтел-10», « Школа успіху».